Previous slide
Next slide

Bak­ke Eien­dom Utleie har over 20 års erfa­ring med utleie

Hos oss fin­ner du lei­lig­he­ter, kon­to­rer og nærings­lo­ka­ler til leie på Gjø­vik og Dokka.

Lei­lig­het til leie

Kon­tor til leie

Nærings­lo­ka­ler til leie