Kon­takt oss

Tlf. 411 02 009

Vår kon­tor­adres­se er Ham­mer­stads­gate 19, Gjøvik.

Nor­mal arbeids­tid i Bak­ke Eien­dom Utleie er

08.00 — 16.00 man­dag — fredag.