Nærings­lo­ka­le midt i sen­trum! Utleid!

Trond­hjems­vei­en 11D, 2821 Gjø­vik   Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum Are­al ca. 100 m² Antall rom  — Eta­sje 1 Møb­lert Nei Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum Etter avtale

Nærings­lo­ka­ler

Er du på leting etter noe å leie for din bedrift så har vi kan­skje noe spen­nen­de som kan pas­se. Under er kun et utdrag av våre nærings­ei­en­dom­mer. Ta kon­takt med oss for å få en over­sikt over hva vi kan tilby.

 

 

 


 

 

▪ Hun­ton­stran­da 21
▪ Øvre Torv­gate 7/9
▪ Trond­hjems­vei­en 9
▪ Trond­hjems­vei­en 11
▪ Øst­re Toten­veg 107