Stor­gata 18

Stor­gata 18 Gjø­vik 1. etg.

Kon­to­rer sen­tralt i Gjø­vik sentrum

Stør­rel­se ca. 10–15 kvm

Kon­to­rer til leie

Bak­ke Eien­dom kan til­by kon­tor­lo­ka­ler i Gjø­vik sen­trum og i nær til­gang til sen­trum. Våre nærings­lo­ka­ler lig­ger i all hoved­sak i Gjø­vik, men vi har også loka­ler til leie på Dokka.

 

Våre kon­tor­lo­ka­ler i Gjø­vik har god belig­gen­het med til­knyt­ning til offent­lig kom­mu­ni­ka­sjon, handle­gate, kjøpe­sen­ter og servicetjenester.

Er du på utkikk etter et kon­tor og øns­ker å leie så ta kon­takt med oss. Kan­skje vi har nett­opp det du er ute etter!