Stor­gata 18

Storgata 18 Gjøvik 1. etg. Kontorer sentralt i Gjøvik sentrum Størrelse ca. 10-15 kvm

Stor­gata 18 Gjø­vik 1. etg.

Kon­to­rer sen­tralt i Gjø­vik sentrum

Stør­rel­se ca. 10–15 kvm

 

Kon­to­rer til leie i 1. eta­sje sen­tralt i Gjø­vik sentrum.
Stør­rel­se ca. 10–15 kvm.
Kort avstand til alle fasi­li­te­ter, med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Når du lei­er kon­tor­lo­ka­ler hos oss, får du også til­gang til et variert og spen­nen­de mil­jø. Du kan knyt­te kon­tak­ter, byt­te tje­nes­ter og ha sosi­alt samvær.

Det­te er inklu­dert i leien.

Kon­tor med kontormøbler
Møterom
Te-kjøkken
Fri inter­nett tilgang
Strøm og oppvarming
Ren­gjø­ring av alle fel­les­om­rå­der og kontorer.

Er du inter­es­sert så ta kontakt!