Lei­lig­het i sen­trum med to soverom

Leilighet i sentrum med to soverom
Bakkegata 11a - 2. etasje

Pris: 9400.- kr. per. måned
Ca. 55 kvm.
Ledig fra 1. juli

Kr. 9.400,- per måned.

Bakke­gata 11, 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. juli

 

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 55 m2 Antall rom 2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

 

Beskri­vel­se

Vel­kom­men til Bakke­gata 11a

Lei­lig­he­ten lig­ger i en bygård som består av seks lei­lig­he­ter og lig­ger i et stil­le og rolig områ­de i sen­trum. Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etg. en kose­lig lei­lig­het i et vel­holdt bygg. Lei­lig­he­ten består av stue, kjøk­ken, toalett/bad og to soverom.

Det er fel­les vaske­rom i kjel­ler­eta­sjen til bruk for leie­ta­ker­ne i byg­get. Her er det egen plass til vaske­ma­skin og tørketrommel.

Eien­dom­men har en flott hage som kan dis­po­ne­res av leietakerne.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger i sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Kort avstand til NTNU.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Det er gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, visnings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.