Bakke­gata 11 — 1. eta­sje, to sove­rom. Utleid!

Leilighet i sentrum med to soverom.
Bakkegata 11 leilighet H0101

Pris: 8800.- kr. pr. måned
Ca. 60 kvm.
Ledig fra 1. januar 2019

8800,- pr. måned.

Bakke­gata 11, 1. eta­sje, 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. janu­ar 2018

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 60 m2 Antall rom 2
Eta­sje 1 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 1. etg i et vel­holdt og flott bygg i sen­trum av Gjø­vik. Boli­gen består av entre, toalett/bad, kjøk­ken, stue og to sove­rom. Bad med lyse fli­ser på veg­ge­ne. Roms­lig kjøk­ken med plass til kom­fyr og kjøle­skap. Opp­vask­ma­skin inne­bygd i kjøk­ken­inn­red­ning og er inklu­dert i leie­pri­sen. Beg­ge sove­rom­me­ne er lyse og tri­ve­li­ge med garderobeskap.

En roms­lig bod i kjel­ler­eta­sjen hører med til leiligheten.

Vaske­rom til­gjen­ge­lig i kjel­ler­eta­sjen med egen plass til vaske­ma­skin og tørketrommel.

Eien­dom­men har hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på sommeren.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i umid­del­bar nær­het av barne­hage, sko­le og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Par­ke­ring i gate etter gjel­den­de bestemmelser.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert i den­ne lei­lig­he­ten eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og når det blir vis­ning.