Eks­klu­si­ve lei­lig­he­ter med to sove­rom, egen ter­ras­se, høy stan­dard. UTLEID!

Skolegata 8
Pris fra 14.500.- kr. per måned
Ca. 80 kvm.
Ledig fra 15. januar 2022
Flere bilder kommer!

Fra 14.500,- kr. per måned.

Skole­gata 8

2821 Gjø­vik

Vis­ning etter avtale.

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 80 m² Antall sove­rom  2  soverom
Eta­sje fra 2. etg til 4. etg Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Vel­kom­men til Skole­gata 8

Nytt og moder­ne bygg med lyse og inn­by­den­de lei­lig­he­ter midt i sen­trum! Høy stan­dard med vann­bå­ren var­me og lave strømkostnader! 
Totalt 19 flot­te lei­lig­he­ter i uli­ke stør­rel­ser til utleie både ett, to og tre soverom.
Stør­rel­sen på lei­lig­he­te­ne lig­ger fra ca 40 m² — 80 m²

Pris: fra kr. 7.000.- til kr. 16.000.- per måned.
Inn­flyt­tings­kla­re fra 15. janu­ar 2022.

Det er mulig­het for leie av par­ke­ring i fel­les gara­sje­an­legg i underetasjen.
Alle lei­lig­he­te­ne har til­gang på en fan­tas­tisk tak­ter­as­se med utsikt over hele byen.

Bod­plass i kjeller.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Garasje/Parkering

Det er mulig­het for leie av par­ke­ring i gara­sje­an­legg i under­eta­sjen. Ellers par­ke­ring i gate etter gjel­den­de bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken lei­lig­het / lei­lig­he­ter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.