Flott nyoppus­set lei­lig­het midt i sen­trum — to sove­rom. UTLEID!

Nyoppusset toppleilighet midt i sentrum med to soverom.
Øvre Torvgate 9, 3. etasje

Pris: 11.000.- kr. per måned
Ca. 70 kvm.
Ledig fra 1. juli

11.000,- per måned.

Øvre Torv­gate 9, 3. etasje.

2815 Gjø­vik

Ledig fra 1. juli 2020

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 70 m2 Antall sove­rom 2
Eta­sje 3 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Flott nyoppus­set lei­lig­het i sen­trum av Gjøvik. 

Vi har en flott nyoppus­se­de lei­lig­het. Den­ne lig­ger i 3. eta­sje. Lei­lig­he­te­ne lig­ger i en flott gam­mel bygård midt i sen­trum av Gjø­vik. Boli­gen består av kjøk­ken, egen sepa­rat stue samt to sove­rom. Lys og lek­kert kjøk­ken med god skap­plass og inte­grert opp­vask­ma­skin. To sove­rom. Nytt og moder­ne bad med fli­ser på veg­ger og gulv, varme­kab­ler på gulv. Lei­lig­he­ten har sto­re vin­du­er som gjør lei­lig­he­ten lys og tri­ve­lig.

Belig­gen­het

Sen­tral belig­gen­het i sen­trum. Lei­lig­he­ten lig­ger midt i sen­trum av Gjø­vik og har gang­av­stand til café­er, res­tau­ran­ter, butik­ker og kolonialforretninger. 

Lei­lig­he­ten lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum med kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Gang­av­stand til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Guns­tig belig­gen­het med noen få minut­ters spa­ser­tur til CC-mar­ten og Gjø­vik sen­trum med butik­ker og café­er. Kort vei til bussta­sjo­nen samt tog­for­bin­del­se til Oslo.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 3. eta­sje. Lei­lig­he­te­ne er nyoppus­set og har en meget god stan­dard. Den inne­hol­der kjøk­ken, med inte­grert kom­fyr og kjøl/frys, stor stue og to sove­rom. Det er sto­re flot­te vin­du­er i lei­lig­he­ten som gjør lei­lig­he­ten lys og tri­ve­lig. Flis­lagt moder­ne bad med var­me i gulv. Lei­lig­he­ten har også inne­bygd sentralstøvsuger.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Par­ke­ring

Gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.