Hybel­lei­lig­het nær NTNU og sen­trum. UTLEID!

Ettroms leilighet nær NTNU.
Hammerstadsgate 19 3. etasje

Pris: kr. 4.900.- pr. måned
Ca. 25 kvm.
Ledig fra 1. oktober

Kr. 4.900,- per måned

Ham­mer­stads­gate 19, 2815 Gjøvik

Ledig fra 1. oktober

 

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 25 m2 Antall rom ingen
Eta­sje 3 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

 

 

Vel­kom­men til Ham­mer­stads­gate 19

Lei­lig­he­ten lig­ger i 3. etg i et vel­holdt bygg. Lei­lig­he­ten består av et roms­lig rom, kjøk­ken­krok i åpen løs­ning mot stue/soverom. Lei­lig­he­ten har et stort bad med lyse fli­ser og varme­ka­bel i gulv. I under­eta­sjen er det et fel­les vaske­rom med vaske­ma­skin og tørke­trom­mel til bruk for leie­ta­ker­ne. Eien­dom­men har en hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på sommeren.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger på Ton­gjor­det, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Få minut­ters gan­ge fra lei­lig­he­ten fin­ner man dag­lig­vare­bu­tik­ker og kafe­er. Gang­av­stand til res­tau­ran­ter og shop­ping­mu­lig­he­ter i sen­trum. Lig­ger i umid­del­bar nær­het av barne­hage og sko­le. Gode buss­for­bin­del­ser like uten­for lei­lig­he­ten, kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er ved innflytting.

Inven­tar

Lei­lig­he­ten har et mini­kjøk­ken, hybe­len leies eller ut umøblert.

Par­ke­ring

En par­ke­rings­plass rett uten­for er inklu­dert i leie­pri­sen, ellers par­ke­ring i gate etter gjel­den­de bestemmelser.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og når det blir visning.

Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.