Hybel i Ham­mer­stads­gate 19. UTLEID!

Hybel/leilighet på Tongjordet.
Hammerstadsgate 19 leilighet H0301

Pris: 3.900.- kr. pr. måned
Ca. 25 kvm.
Ta kontakt!

3.900,- per måned.

Ham­mer­stads­gate 19, 2815 Gjøvik

Ta kon­takt!

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 25 m2 Antall rom ingen
Eta­sje 3 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 3. etg i et vel­holdt bygg. Leiligheten/hybelen består av et roms­lig rom, kjøk­ken­krok i åpen løs­ning mot stue/soverom. Hybe­len har et stort bad med lyse fli­ser og varme­ka­bel i gulv.

I under­eta­sjen er det et fel­les vaske­rom med vaske­ma­skin og tørke­trom­mel til bruk for leietakerne.

Eien­dom­men har en hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på sommeren.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger på Ton­gjor­det, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Få minut­ters gan­ge fra lei­lig­he­ten fin­ner man dag­lig­vare­bu­tik­ker og kafe­er. Res­tau­ran­ter og shop­ping­mu­lig­he­ter i sen­trum i gang­av­stand fra lei­lig­he­ten. Lig­ger i umid­del­bar nær­het av barne­hage og sko­le. Gode buss­for­bin­del­ser like uten­for lei­lig­he­ten, kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er ved innflytting.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Inklu­dert en par­ke­ring. Ellers par­ke­ring i gate etter gjel­den­de bestemmelser.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.