Hovdevegen 4A

Hov­de­ve­gen 4 — Utleid

Leilighet i sentrum med to soverom.
Hovdevegen 4A leilighet H0103

Pris: 9100.- kr. pr. måned
Ca. 60 kvm.
Kan være ledig fra 1. mars

9100,-/mnd

Hov­de­ve­gen 4A, H0103, 2821 Gjøvik

Kan være ledig fra 1. mars

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 55 m2 Antall rom 2
Eta­sje 1 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 1. etg i et vel­holdt og flott bygg. Boli­gen består av entre, bad, to sove­rom og kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue. Entre inne­hol­der et prak­tisk gar­de­robe­skap Badet har til­pas­set plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel. Beg­ge sove­rom med rike­lig garderobeskap.

En stor og roms­lig bod i kjel­ler­eta­sjen hører med til lei­lig­he­ten. Det er et vaske­rom til­gjen­ge­lig i kjel­ler­eta­sjen med vaske­ma­skin og tørke­trom­mel til bruk for leie­ta­ker­ne om det er behov for det.

Belig­gen­het

Lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lei­lig­he­ten lig­ger i umid­del­bar nær­het av barne­hage, sko­le og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Vi skal ha vis­ning på  lei­lig­he­ten. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller har noen spørs­mål. Vi sen­der deg mail til­ba­ke på dine spørs­mål og når det blir visning.