Hovdevegen 4A

Hov­de­ve­gen 4AH0101 — Utleid

Leilighet i sentrum med to soverom.
Hovdevegen 4A leilighet H0101

Pris: 9200.- kr. pr. måned
Ca. 65 kvm.
Kan være ledig fra 1. mai

9200,-/mnd

Hov­de­ve­gen 4A, H0101, 2821 Gjøvik

Kan være ledig fra 1. mai

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 65 m2 Antall rom 2
Eta­sje 1 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 1. etg i et vel­holdt og flott bygg. Boli­gen består av entre, bad, to sove­rom og kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue. Entre inne­hol­der et prak­tisk gar­de­robe­skap. Bad med lyse fli­ser, til­pas­set plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel. Beg­ge sove­rom­me­ne med garderobeskap.

En stor og roms­lig bod i kjel­ler­eta­sjen hører med til lei­lig­he­ten. Vi har også et vaske­rom til­gjen­ge­lig i kjel­ler­eta­sjen med vaske­ma­skin og tørke­trom­mel til bruk for leie­ta­ker­ne om det er behov for det. Der er det også mulig­het for å set­te sin egne opp­vask­ma­skin og tørke­trom­mel om man vil ha den plas­sen ledig på badet i leiligheten.

Eien­dom­men har hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på sommeren.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i umid­del­bar nær­het av barne­hage, sko­le og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Par­ke­ring i gate etter gjel­den­de bestemmelser.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert i den­ne lei­lig­he­ten eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og når det blir vis­ning.