Nærings­lo­ka­le midt i sen­trum! Utleid!

Trond­hjems­vei­en 11D, 2821 Gjø­vik   Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum Are­al ca. 100 m² Antall rom  — Eta­sje 1 Møb­lert Nei Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum Etter avta­le Beskri­vel­se Nærings­lo­ka­le til leie midt i sen­trum av Gjø­vik. Utmer­ket belig­gen­het og gode utvik­lings­mu­lig­he­ter. Ta kon­takt med oss og få et ufor­plik­ten­de til­bud av oss. Belig­gen­het Lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sentrum, […]

Trond­hjems­ve­gen 11D

Nye flot­te lei­lig­he­ter til salgs.
Trond­hjems­vei­en 11

Pris­an­tyd­ning fom 1 790 000.-
Pris­an­tyd­ning fom 12 500 000.-
Omkost­nin­ger Ca 2.6 %
Bruks­are­al fom 34 kvm tom 135 kvm.
Sove­rom: 1–3
Eta­sje: 1–5
Bolig­type: Leilighet
Eie­form: Eierseksjon
Tomt: Eiet
Bygge­år 2018