Dokka

Lei­lig­het i Dok­ka sen­trum med to sove­rom. Utleid

Leilighet i 2. etasje i sentrum av Dokka, med to soverom
Parkgata 2B

Pris: 8.400.- kr. per. måned
Ca. 60 kvm.
Ledig fra 1. juli 2019

8400,- per måned.

Park­gata 2B — 2. etasje

Ledig fra 1. juli 2019.

Kom­mu­ne Nord­re Land Bydel Sen­trum
Are­al ca. 60 m2 Antall rom 2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etg i et vel­holdt og flott bygg midt i sen­trum av Dok­ka. Boli­gen består av en roms­lig stue med utgang til ter­ras­se, kjøk­ke­net i åpen løs­ning mot stue. Kjøk­ken med mye inn­red­ning og med god skap­plass. Roms­li­ge og lyse sove­rom med gar­de­ro­be, ven­der ut mot rolig gate. Pent flis­lagt bad med varme­kab­ler, toa­lett, dusj og ser­vant med under­skap. Lei­lig­he­ten har sto­re vin­dus­fla­ter som gir godt med lysinnslipp. 

Egen bod i kjel­ler­eta­sjen med­føl­ger i lei­en som gir godt med lagringsplass. 

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger sen­tralt i Dok­ka sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter, med gode bussforbindelser.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Par­ke­ring

Det fin­nes par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get. For øvrig er det gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.