Lei­lig­het i Nord­byen med fire sove­rom og balkong

Leilighet med fire soverom og balkong.
Nerbyvegen 2, 1 etasje

Pris: kr. 11.900.- per måned
Ca. 95 kvm.
Ledig fra 1. juli

Kr. 11.900,- per måned.

Nerby­ve­gen 2, 1. eta­sje, 2819 Gjøvik

Ledig fra 1. juli

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 95 m2 Antall sove­rom 4
Eta­sje 1 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 1. etg i en ene­bo­lig. Boli­gen består av entre, toalett/bad, kjøk­ken, stor stue og fire sove­rom. Fra stua er det utgang mot en sol­rik bal­kong med utsikt. Roms­lig kjøk­ken med plass til spise­bord. Oppvask­ma­skin som er inklu­dert i leieprisen.

Egen bod i kjel­ler som hører med til leiligheten.

Eien­dom­men har hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på sommeren.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger i Nord­byen, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Ca 5 min. fra sen­trum og med buss­for­bin­del­se rett uten­for døra

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

En par­ke­rings­plass er inklu­dert i leien.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elek­tri­si­tet,  det er også en ved­ovn i leiligheten.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.