Lei­lig­het i sen­trum med et sove­rom. UTLEID!

Leilighet i sentrum med et soverom.
Bakkegata 11A, underetasje

Pris: 6.800.- kr. per måned
Ca. 45 kvm.
Ledig fra 1. september 2020
Kan leies ut nå, fra 15 august!

6.800,- per måned.

Bakke­gata 11A, underetasjen.
2821 Gjø­vik

Ledig fra 1. september.

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 45 m2 Antall sove­rom 1
Eta­sje under­eta­sje Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger midt i sen­trum av Gjø­vik og har guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til de fles­te fasi­li­te­ter, butik­ker og kolo­nial­for­ret­ning. CC Mar­ten og gågata i Gjø­vik i umid­del­bar nærhet.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i under­eta­sjen, den­ne lei­lig­he­ten har egen inn­gangs­par­ti som ikke deles med noen. Den inne­hol­der eget kjøk­ken, stue, stort bad og et sove­rom. Lei­lig­he­ten lig­ger i en godt ved­li­ke­holdt bolig midt i sentrum.

Boli­gen leies ut umøblert.

Guns­tig belig­gen­het med noen få minut­ters spa­ser­tur til CC-mar­ten og Gjø­vik sen­trum med butik­ker og café­er. Kort vei til bussta­sjo­nen samt tog­for­bin­del­se til Oslo.

Par­ke­ring

Det er gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.