Lei­lig­het i sen­trum med et sove­rom nær NTNU. UTLEID!

Stor leilighet med et soverom i sentrum.
Storgata 18A

Pris: 8.300.- kr. per. måned
Ca. 60 kvm.
Ledig fra 1. august

8.300,- per måned.

Stor­gata 18A, 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. august

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 60 m2 Antall sove­rom 1
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etg i et vel­holdt og flott bygg midt i sen­trum av Gjø­vik. Boli­gen består av kjøk­ken i åpen løs­ning mot stor stue, bad og et roms­lig sove­rom. Kjøk­ken­inn­red­ning med god skap­plass, sove­rom­met har også rike­lig med gar­de­robe­skap. Lyst bad med fli­ser på vegg og varme­kab­ler på gulv. Lei­lig­he­ten har sto­re vin­du­er som gjør den lys og tri­ve­lig. Egen bod i kjel­ler­eta­sjen som hører med. Egen par­ke­ring til lei­lig­he­ten er inklu­dert i leieprisen. 

Belig­gen­het

Lig­ger midt i gågata i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter, med gang­av­stand til tog­for­bin­del­se til Oslo.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Par­ke­ring

Lei­lig­he­ten har mulig­het til å leie en par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get. For øvrig er det gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smitte­vern. Vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avta­le. På grunn av smitte­vern gjen­nom­fø­rer vi kun enkeltvisninger.