Lei­lig­het i sen­trum med et sove­rom og bal­kong. UTLEID!

Leilighet i sentrum med balkong.
Trondheimsveien 9, 3. etasje

Pris: 6.300.- kroner per måned
Ca. 45 kvm.
Ledig fra 1. juli
Kan være ledig før, ta kontakt.

6.300,- per måned.

Trond­hjems­vei­en 9, 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. juli

Kan være ledig før, ta kontakt!

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 45 m2 Antall sove­rom 1
Eta­sje 3 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beligg­hen­het

Sen­tral belig­gen­het midt i sen­trum. Lei­lig­he­ten lig­ger midt i sen­trum av Gjø­vik og har guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til man­ge fasi­li­te­ter, butik­ker og kolonialforretning. 

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 3. eta­sje i en eld­re bolig midt i sen­trum av Gjø­vik. Den inne­hol­der et roms­lig kjøk­ken med utgang til en sjar­me­ren­de bal­kong, stue, sove­rom og toalett/bad.

Boli­gen leies ut umøblert.

Guns­tig belig­gen­het med noen få minut­ters spa­ser­tur til CC-mar­ten og Gjø­vik sen­trum med butik­ker og café­er. Kort vei til bussta­sjo­nen samt tog­for­bin­del­se til Oslo.

Par­ke­ring

Det er gate­par­ke­ring i områ­det etter bestem­mel­ser. Mulig­het for leie av parkeringsplass.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smitte­vern. Vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avta­le. På grunn av smitte­vern gjen­nom­fø­rer vi kun enkeltvisninger.