Lei­lig­het i sen­trum med et sove­rom og egen inn­gang. UTLEID! Bakke­gata 11a U0101

Leilighet i sentrum med et soverom.
Bakkegata 11A, underetasje

Pris: 6.200.- kr. per måned
Ca. 45 kvm.
Ledig fra 1. oktober
Kan være ledig tidligere, ta kontakt!

6.200,- per måned.

Bakkegata 11A.

2821 Gjøvik

Ledig fra 1. oktober.

Kan være ledig tid­li­ge­re, ta kontakt!

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 45 m2 Antall sove­rom 1
Eta­sje under­eta­sje Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Vel­kom­men til Bakke­gata 11A

Beskri­vel­se

Den­ne lei­lig­he­ten har eget inn­gangs­par­ti inn til lei­lig­he­ten som ikke deles med noen. Den inne­hol­der kjøk­ken, stue, stort bad og et sove­rom. Lei­lig­he­ten lig­ger i en god ved­li­ke­holdt bolig midt i sentrum.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger midt i sen­trum av Gjø­vik og har guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til NTNU. Sen­tral belig­gen­het også til de fles­te fasi­li­te­ter, butik­ker og kolo­nial­for­ret­ning, CC Mar­ten og gågata i Gjø­vik i umid­del­bar nærhet. 

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Det er gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment ved innflytting.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.