Lei­lig­het i sen­trum med et sove­rom. UTLEID!

Leilighet sentralt i Gjøvik sentrum
Trondhjemsveien 11, 2.etg

Pris: 5.800 kr. pr. måned.
Ca. 50 kvm.
Ledig fra 1. juli

5800,- per måned.

Trond­hjems­vei­en 11, H0202
2821 Gjø­vik

Ledig fra 1.juli 2020

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 50 m2 Antall sove­rom 1
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger midt i sen­trum av Gjø­vik og har guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til man­ge fasi­li­te­ter, butik­ker og kolonialforretning. 

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. eta­sje i en eld­re bolig midt i sen­trum av Gjø­vik. Den inne­hol­der et roms­lig kjøk­ken, stue og et sove­rom. Lei­lig­he­ten har enkel standard.

Boli­gen leies ut umøblert.

Guns­tig belig­gen­het med noen få minut­ters spa­ser­tur til CC-mar­ten og Gjø­vik sen­trum med butik­ker og café­er. Kort vei til bussta­sjo­nen samt tog­for­bin­del­se til Oslo.

Par­ke­ring

Det er gate­par­ke­ring i områ­det etter bestem­mel­ser. Mulig­het for leie av parkeringsplass.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.