Lei­lig­het i sen­trum med to sove­rom. UTLEID!

Leilighet i sentrum med to soverom.
Bakkegata 11A, 3. etasje/toppetasjen

Pris: 7.900.- kr. per måned
Ca. 60 kvm.
Ledig fra 1. juli 2020

7.900,- per måned.

Bakke­gata 11A,
2821 Gjø­vik

Topp­e­ta­sjen.

Ledig fra 1.juli 2020

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 60 m2 Antall sove­rom 2
Eta­sje 3 — toppleilighet Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger midt i sen­trum av Gjø­vik og har guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til de fles­te fasi­li­te­ter, butik­ker og kolo­nial­for­ret­ning. CC Mar­ten og gågata i Gjø­vik i umid­del­bar nærhet.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 3. eta­sje, topp­e­ta­sjen i en godt ved­li­ke­holdt bolig midt i sen­trum. Den inne­hol­der eget kjøk­ken, stue og to soverom.

Boli­gen leies ut umøblert.

Guns­tig belig­gen­het med noen få minut­ters spa­ser­tur til CC-mar­ten og Gjø­vik sen­trum med butik­ker og café­er. Kort vei til bussta­sjo­nen samt tog­for­bin­del­se til Oslo.

Par­ke­ring

Det er gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smittevern.

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.