Lei­lig­het i sen­trum med to sove­rom. Bakke­gata 11a H0201

Leilighet med to soverom i sentrum.
Bakkegata 11A, 2. etasje

Pris: kr. 9.300.- per måned
Ca. 60 kvm.
Ledig fra 1. juli

Kr. 9.300,- per måned.

Bakke­gata 11, 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. juli

 

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 60 m2 Antall sove­rom 2
Eta­sje 2. eta­sje Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Vel­kom­men til Bakke­gata 11A

Lei­lig­he­ten lig­ger midt i sen­trum av Gjø­vik og har guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til NTNU og de fles­te fasi­li­te­ter og butik­ker. CC Mar­ten og gågata i Gjø­vik i umid­del­bar nærhet. 

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. eta­sje,  i en ved­li­ke­holdt bolig midt i sen­trum. Den inne­hol­der kjøk­ken, stue og to soverom.

Boli­gen leies ut umøblert.

Det er fel­les vaske­rom i kjel­ler­eta­sjen, her er det egen plass til vaske­ma­skin og tørketrommel.

Par­ke­ring

Det er gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie.

Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, visnings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.