Lei­lig­het med et sove­rom nær NTNU og egen inn­gang. UTLEID! Ham­mer­stads­gate 19

Leilighet med et soverom nær NTNU og egen inngang.
Hammerstadsgate 19, 1. etasje

Pris: 6.400.- kr. per måned
Ca. 35 kvm.
Ledig fra 1. mai
Kan være ledig tidligere, ta kontakt!

6400,- per måned.

Ham­mer­stads­gate 19 1. etasje

2815 Gjø­vik

Ledig fra 1. mai.

Kan være ledig tidligere.

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 35 m2 Antall sove­rom 1
Eta­sje 1 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Vel­kom­men til Ham­mer­stads­gate 19

Lei­lig­he­ten lig­ger i 1. etg i et vel­holdt og flott bygg på Ton­gjor­det. Boli­gen består av entre, toalett/bad, kjøk­ken i åpen løs­ning mot  stue og et sove­rom. Bad med lyse fli­ser på veg­ge­ne, egen plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel på bad. Opp­vask­ma­skin inne­bygd i kjøk­ken­inn­red­ning og er inklu­dert i leie­pri­sen. Lei­lig­he­ten har en egen sol­rik uteplass.

Eien­dom­men har hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på sommeren.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten sen­tralt på Ton­gjor­det, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i nær­het av NTNU, barne­hage, sko­le og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

En par­ke­rings­plass er inklu­dert i leien.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Vis­ning

Inter­es­ser­te må ta kon­takt via epost­len­ken i annon­sen, og skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og når det blir visning.

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til  bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Ta kon­takt for vis­ning, vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.

.