Moder­ne lei­lig­het med et sove­rom. UTLEID!

Leilighet med et soverom
Østre Totenveg 107- 1. etasje

Pris: 5900.- kr. per. måned
Ca. 35 kvm.
Ledig fra 1. juli .

Kr. 5.900,- per måned.

Øst­re Toten­veg 107, 2816 Gjøvik

Ledig fra 1. juli

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 35 m2 Antall rom 1
Eta­sje 1 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

 

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger 1.etasje i et bygg bestå­en­de av fire lei­lig­he­ter og lig­ger i et stil­le og rolig vil­la områ­de. Lei­lig­he­ten består av et sove­rom, kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue, flis­lagt bad med til­pas­set plass for vaske­ma­skin og tørke­trom­mel. Lei­lig­he­ten har høy stan­dard, og fram­står som moder­ne. God tak­høy­de. Kjøk­ken med åpen løs­ning mot roms­lig stue med sto­re flot­te vin­du­er. Opp­vask­ma­skin, kom­fyr og kjøl/frys er inklu­dert i leie­pri­sen. Bad med grå stil­re­ne fli­ser på veg­ge­ne, dusj­veg­ger i glass, inn­fell­ba­re, plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel på bad.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger like sør for sen­trum av Gjø­vik, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Kort avstand til Mjø­sa med bade­mu­lig­he­ter. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Inklu­dert i hus­leie er opp­vask­ma­skin, kjøl/frys og kom­fyr som er inte­grert i kjøk­ken­inn­red­nin­gen. Boli­gen leies ellers ut umøblert.

Par­ke­ring

Gate­par­ke­ring i områ­det etter bestem­mel­ser. Mulig­he­ter for leie av parkeringsplass.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar til­ba­ke. Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.