Lei­lig­het med to sove­rom i sen­trum og nær NTNU. UTLEID!

Moderne leilighet midt i sentrum og nær NTNU
Øvre Torvgate 9.

Pris: 11.000.- kr. per måned
Ca. 60 kvm.
Ledig fra 1. juli 2022

11.000,- kr. per måned.

Øvre Torv­gate 7/9.

2815 Gjø­vik

Ledig fra 1. juli 2022

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 60 m2 Antall sove­rom 2
Eta­sje 4 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Moder­ne og inn­by­den­de lei­lig­het med to sove­rom — midt i sentrum!

Øvre Torv­gate 7/9 lig­ger svært sen­tralt plas­sert. Lei­lig­he­ten lig­ger i umid­del­bar nær­het til de små handle­ga­te­ne i sen­trum, gang­av­stand til sko­ler og ikke minst NTNU. Nær­het til Inn­lan­dets størs­te kjøpe­sen­ter CC Mar­ten, og gang­av­stand også til Gjø­vik­ba­nen som tar deg til Oslo på 2 timer.

Lei­lig­he­ten lig­ger i 4. etg. Boli­gen består av entre, toalett/bad, kjøk­ken, stue og to soverom.

Lei­lig­he­ten har høy stan­dard, og fram­står som moder­ne. God tak­høy­de. Stor og roms­lig stue, eget kjøk­ken med god skap­plass. Opp­vask­ma­skin, kom­fyr og kjør/frys er inklu­dert i leie­pri­sen. Bad med grå stil­re­ne fli­ser på veg­ge­ne, dusj­veg­ger i glass, inn­fell­ba­re, plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel på bad. Sove­rom­me­ne er inn­re­det med garderobeskap.
Lei­lig­he­ten har sen­tral­støv­su­ger og en bod/oppbevaringsrom i leiligheten.

Elek­tri­si­tet
Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn. Det er egen vann­må­ler på lei­lig­he­ten som leses av ved innflytting.

Opp­var­ming
Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Inven­tar
Inklu­dert i lei­en er hvi­te­va­rer — kjøl/frys, kom­fyr og opp­vask­ma­skin, ellers leies boli­gen ut umøb­lert. 

Garasje/Parkering
Par­ke­ring i gate etter gjel­den­de bestemmelser.

Vis­ning

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smittevern.

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Se nett­si­den vår: www.bakkeeiendomutleie.no.
Vi har over 100 lei­lig­he­ter for utleie sen­tralt i Gjøvik.
Ta kon­takt for mer infor­ma­sjon om leilighetene.