Lei­lig­het med to sove­rom nær NTNU. UTLEID!

Leilighet med to soverom nær NTNU.
Fagerlivegen 24

Pris: 9.100.- kr. per. måned
Ca. 70 kvm.
Ledig fra 1. juni / juli

9.100,- per måned.

Fager­liv­egen 24

2816 Gjø­vik

Ledig fra 1. juni / 1. juli

Ta kon­takt!

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 70 m2 Antall sove­rom 2
Eta­sje u‑etasje Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i u.etasje. i en flott ene­bo­lig på Kop­pe­rud. Boli­gen består av entre, toalett/bad, kjøk­ken, stue og to sove­rom. Bad med lyse fli­ser på veg­ge­ne, egen plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel på bad. Kjøk­ken med god skap­plass. Opp­vask­ma­skin inne­bygd i kjøk­ken­inn­red­ning og er inklu­dert i leie­pri­sen. Hvi­te­va­rer som kjøl/frys, kom­fyr, vaske­ma­skin og tørke­trom­mel er inklu­dert i måneds­leie. Lei­lig­he­ten er nett­opp pus­set opp og oppgradert.

Eien­dom­men har hage som kan disponeres.

Egen par­ke­rings­plass, plass til to biler.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger på Kop­pe­rud, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i nær­het av NTNU, barne­hage, sko­le og butikker.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

En par­ke­rings­plass er inklu­dert i leien.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Vis­ning

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smittevern.

Ta kon­takt om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og når det blir visning.

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.