Lei­lig­het med to sove­rom og bal­kong nær NTNU. UTLEID! Ham­mer­stads­gate 17a

Leilighet med to soverom og balkong nær NTNU.
Hammerstadsgate 17a, 2. etasje.

Pris: kr. 9.100.- per måned.
Ca. 70 kvm.
Ledig 1. november

Kr. 9.100,- per måned.

Ham­mer­stads­gate 17a, 2815 Gjøvik.

Ledig fra 1. november

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 70 m2 Antall rom 2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Vel­kom­men til Ham­mer­stads­gate 17A

Lei­lig­he­ten lig­ger i en ene­bo­lig som består av to lei­lig­he­ter og lig­ger i et stil­le og rolig områ­de på Ton­gjor­det. Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etg. i et vel­holdt hus med flott hage. Lei­lig­he­ten består av entre, bad, to sove­rom, kjøk­ken og stue. Roms­lig kjøk­ken med god plass til kjøk­ken­bord. Stor og lys stue og to sove­rom med garderobeskap.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger på Ton­gjor­det, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i umid­del­bar nær­het av barne­hage, sko­le og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Par­ke­rings­mu­lig­he­ter rett uten­for bygget.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.