Lei­lig­het med to sove­rom og bal­kong. UTLEID!

Leilighet med to soverom.
Med balkong!
Nordahl Griegsvei 17, 2. etg.

Pris kr: 9.200.- per måned
Ca. 75 kvm.
Ledig fra 1. februar 2022

Kr. 9.200,- per måned.

Nor­dahl Griegs­vei 17, 2. eta­sje, 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. febru­ar 2022

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 75 m2 Antall sove­rom 2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etg i en ene­bo­lig i Nord­byen. Boli­gen består av entre, toalett/bad, kjøk­ken, stue og to sove­rom. Fra stua er det utgang mot en flott og sol­rik bal­kong med utsikt mot Mjø­sa. Roms­lig kjøk­ken med plass til spise­bord. Inte­grert kom­fyr og oppvask­ma­skin som er inklu­dert i leieprisen.

Egen bod i kjel­ler som hører med til leiligheten.

Eien­dom­men har hage som kan dis­po­ne­res av leietakerene.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger i Nord­byen, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i nær­het av barne­hage, sko­le, syke­hus og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo. Buss­for­bin­del­se rett uten­for leiligheten.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

En par­ke­rings­plass er inklu­dert i leien.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken lei­lig­het du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar til­ba­ke. Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie.

Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smitte­vern. På grunn av smitte­vern gjen­nom­fø­rer vi kun enkelt­vis­nin­ger. Vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.