Lei­lig­het med tre sove­rom i sen­trum. UTLEID!

Leilighet i sentrum med tre soverom.
Trondhjemsvegen 11 2. etasje

Pris: 10.900.- kr. per måned
Ca. 75 kvm.
Kan være ledig fra 1. april

10900,- per måned.

Trond­hjems­vei­en 11, 2. etasje

2821 Gjø­vik

Kan være ledig fra 1. april

Ta kon­takt!

 

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 75 m2 Antall sove­rom 3
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beligg­hen­het

Stor lei­lig­het midt i sen­trum. Lei­lig­he­ten lig­ger midt i sen­trum av Gjø­vik og har guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til man­ge fasi­li­te­ter, butik­ker og kolo­nial­for­ret­ning. Fle­re bil­der av lei­lig­he­ten kommer.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. eta­sje i en eld­re bolig midt i sen­trum av Gjø­vik. Den inne­hol­der et roms­lig kjøk­ken, stor stue og tre sove­rom. Lei­lig­he­ten har en enkel standard.

Boli­gen leies ut umøblert.

Kort vei til bussta­sjo­nen samt tog­for­bin­del­se til Oslo.

Par­ke­ring

Det er gate­par­ke­ring i områ­det etter bestem­mel­ser. Mulig­het for leie av parkeringsplass.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner sam­men med utlei­er strøm­abon­ne­ment ved innflytting.

Vis­ning

Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert. Skri­ve kort om seg selv, hvem som skal bo i lei­lig­he­ten og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og når det blir visning.
Vi avhol­der vis­nin­ger fort­lø­pen­de, så ta kon­takt for visning.