Lei­lig­het med tre sove­rom midt i sen­trum med bal­kong! UTLEID!

Leilighet i 3. etasje i sentrum med tre soverom.
Storgata 18B 3. etasje

Pris: 11.500.- kr. pr. måned
Ca. 75 kvm.
Kan være ledig fra 1. oktober

11.500,- per måned.

Stor­gata 18B

Kan være ledig fra 1. september

Fle­re bil­der av lei­lig­he­ten kommer!

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 75 m2 Antall rom 3
Eta­sje 3 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Vel­kom­men til Stor­gata 18!

Lei­lig­he­ten har tre roms­lig sove­rom og lig­ger i Gjø­vik sen­trum, per­fekt for den som øns­ker å bo sen­tralt. Gåav­stand til alle byens fasi­li­te­ter + NTNU! Lei­lig­he­ten lig­ger i 3. etg i et vel­holdt og flott bygg midt i sen­trum av Gjø­vik. Boli­gen består av kjøk­ken i åpen løs­ning mot roms­lig stue. Kjøk­ken­inn­red­ning har lyse over­fla­ter og god skap­plass. Lyst bad med fli­ser og varme­kab­ler på gulv.

Lei­lig­he­ten har sto­re flot­te vin­du­er som gjør den lys og tri­ve­lig. Utgang til en sol­rik bal­kong fra stue.

Egen bod i kjel­ler­eta­sjen som til­hø­rer leiligheten. 

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter, med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Par­ke­ring

Mulig­he­ter for leie av par­ke­rings­plass rett uten­for. For øvrig er det gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Vis­ning

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smittevern.

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.