Lei­lig­het nær NTNU med to sove­rom og veran­da — Johan Cast­bergs­gate 6

Leilighet nær NTNU med to soverom og veranda
Johan Castbergs gate 6 - 2. etasje

Pris: 11.000.- kr. per. måned
Ca. 65 kvm.
Ledig fra 1. november

11.000,- per måned.

Johan Cast­bergs gate 6

2815 Gjø­vik

Ledig fra 1. november

 

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 65 m2 Antall sove­rom 2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Vel­kom­men til Johan Cast­bergs gate 6

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etg i et vel­holdt og flott ene­bo­lig på Ton­gjor­det. Boli­gen består av entre, toalett/bad, kjøk­ken, stue og to sove­rom. Bad med lyse fli­ser på veg­ge­ne. Kjøk­ken med god skap­plass. Opp­vask­ma­skin er inne­bygd i kjøk­ken­inn­red­ning og er inklu­dert i leie­pri­sen. Utgang til en sol­rik bal­kong fra stue.

Bod i kjel­ler som hører med til leiligheten.

Eien­dom­men har stor hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på sommeren.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten sen­tralt på Ton­gjor­det, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i nær­het av NTNU, barne­hage, sko­le og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

En par­ke­rings­plass er inklu­dert i lei­en rett uten­for eneboligen.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Vis­ning

Inter­es­ser­te må ta kon­takt via epost­len­ken i annon­sen, og skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og når det blir visning.

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.