Lundsgate 20

Lunds­gate 20 — lei­lig­het med egen ter­ras­se Utleid!

Leilighet med balkong i sentrum med to soverom.
Lundsgate 20 leilighet H0101

Pris: 9200.- kr. pr. måned
Ca. 65 kvm.
Ledig fra 1. juni

9200,- per måned.

Lunds­gate 20, H0101, 2815 Gjøvik

Ledig fra 1. juni

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 65 m2 Antall rom 2
Eta­sje 1 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten med bal­kong lig­ger i en bygård bestå­en­de av fem lei­lig­he­ter, i stil­le og rolig områ­de på Ton­gjor­det. Lei­lig­he­ten lig­ger i 1. etg. i et vel­holdt bygg med flott hage til bruk for leie­ta­ker­ne. Lei­lig­he­ten består av en roms­lig entre, flis­lagt lyst bad, to sove­rom og kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue.

Det er fel­les vaske­rom i kjel­ler­eta­sjen. Her er det egen plass til egen vaske­ma­skin og tørke­trom­mel om det øns­kes. Lei­lig­he­ten har egen bod i lei­lig­he­ten. Fel­les bod ute til sykler.

Eien­dom­men har en flott hage som kan dis­po­ne­res av leietakerne.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger på Ton­gjor­det, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i umid­del­bar nær­het av barne­hage, sko­le og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Lei­lig­he­ten dis­po­ne­rer en par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get. For øvrig er det gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert i den­ne lei­lig­he­ten eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og når det blir vis­ning.