Lundsgate 20

Lunds­gate 20 — lei­lig­het med to sove­rom — Utleid.

Leilighet i sentrum med et soverom.
Lundsgate 20 leilighet H0202

Pris: 8800.- kr. per måned
Ca. 60 kvm.
Ledig fra 1. juli

8800,-/mnd

Lunds­gate 20, H0202, 2815 Gjøvik

Ledig fra 1. juli

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 60 m2 Antall rom 2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i en bygård som består av fem lei­lig­he­ter og lig­ger i et stil­le og rolig områ­de på Ton­gjor­det. Den­ne lig­ger i 2. eta­sje i et vel­holdt bygg med flott hage til bruk for alle leie­ta­ker­ne i bygår­den. Lei­lig­he­ten har entre med gar­de­robe­plass, bad, to sto­re sove­rom, kjøk­ken med plass til kjøk­ken­bord, og en roms­lig stue.

Det er fel­les vaske­rom i kjel­ler­eta­sjen til bruk for leie­ta­ker­ne i byg­get — her er det egen plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel.  

Eien­dom­men har en flott hage som kan dis­po­ne­res av leietakerne.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten lig­ger på Ton­gjor­det, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i umid­del­bar nær­het av barne­hage, sko­le og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Lei­lig­he­ten dis­po­ne­rer egen par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get. For øvrig er det gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.