Moder­ne lei­lig­het i sen­trum med to sove­rom og bal­kong. UTLEID!

Moderne leilighet i sentrum med to soverom og balkong.
Trondhjemsveien 11D
leiligheten ligger i 4. etg.

Pris 11.500.- kr. per måned
58 kvm.
Ledig fra 1. mai 2022
Kan være ledig tidligere, ta kontakt!

11.500,- per måned.

Trond­hjems­ve­gen 11D, 2. etasje

2821 Gjø­vik

Ledig fra 1. mai 2022

Kan være ledig tid­li­ge­re, ta kontakt.

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al 58 m2 Antall sove­rom  2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Moder­ne og inn­by­den­de lei­lig­het med to sove­rom — midt i sentrum.

Lei­lig­he­ten lig­ger i 4. etg i et helt moder­ne bygg. Boli­gen består av entre, toalett/bad, kjøk­ken, stue og to soverom.

Bad med grå stil­re­ne fli­ser på veg­ge­ne, egen plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel på bad. Kjøk­ken med åpen løs­ning mot stue. Sig­dal­inn­red­ning med mye skap­plass. Opp­vask­ma­skin inne­bygd i kjøk­ken­inn­red­ning og er inklu­dert i leie­pri­sen. Sove­rom­met er lyst og tri­ve­lig med garderobeskap.

Dusj­veg­ger i glass, inn­fell­ba­re. Bade­roms-inn­red­nin­gen har skap med ned­felt ser­vant og til­hø­ren­de over­skap. Heis til alle eta­sje­ne. Alle lei­lig­he­te­ne har til­gang på en gigan­tisk tak­ter­as­se med bort­imot 360 gra­ders utsikt mot omgi­vel­se­ne, mot byen og Mjøsa.

Bod­plass

En roms­lig bod i kjel­ler hører med til leiligheten.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elek­tri­si­tet og fjern­var­me.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøb­lert. Inklu­dert i lei­en er hvi­te­va­rer — kjøl/frys, kom­fyr og oppvaskmaskin.

Garasje/Parkering

Det er mulig­het for leie av par­ke­ring i fel­les gara­sje­an­legg i under­eta­sjen. Ellers er det par­ke­ring i gate etter gjel­den­de bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken lei­lig­het / lei­lig­he­ter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.