Lei­lig­het med to sove­rom og bal­kong midt i sen­trum og nær NTNU. UTLEID!

Leilighet med to soverom og balkong midt i sentrum og nær NTNU
Skolegata 8
Pris: 13.500.- kr. per måned
Ca. 65 kvm.
Ledig fra 1. juni

13.500,- kr. per måned.

Skole­gata 8

2821 Gjø­vik

Ledig fra 1. juni

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 65 m² Antall sove­rom  2  soverom
Eta­sje  2. etg Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk + vann­bå­ren varme Depo­si­tum 3 mnd.

Vel­kom­men til Skole­gata 8

Moder­ne og flott lei­lig­het som blir ledig til som­mer­en, lei­lig­he­ten lig­ger i 2. eta­sje med bal­kong ut mot Mjø­sa. To sove­rom og kjøk­ken i åpen løs­ning mot stor stue.

Nytt og moder­ne bygg, lei­lig­he­te­ne er lyse og inn­by­den­de og lig­ger midt i sen­trum! Høy stan­dard med vann­bå­ren var­me. Alle lei­lig­he­te­ne har til­gang på en fan­tas­tisk tak­ter­as­se med utsikt over hele byen.

Bod­plass i kjeller.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Garasje/Parkering

Det er mulig­het for leie av par­ke­ring i gara­sje­an­legg i under­eta­sjen. Ellers par­ke­ring i gate etter gjel­den­de bestemmelser.

 

Vis­ning:

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.

Inter­es­ser­te må skri­ve kort om seg selv og hvor len­ge man ten­ker å leie. Er det noen spørs­mål i for­hold til leie er det bare å ta kon­takt så sva­rer vi deg så fort vi har mulig­het på dine spørsmål.

Ta kon­takt for vis­nings­tids­punkt, da vi ikke gjen­nom­fø­rer fel­le­svis­nin­ger nå av hen­syn til smitte­vern. Vis­nings­tids­punkt vil kun skje etter avtale.