Øst­re Toten­veg 107

Stor leilighet i Sørbyen med tre soverom.
Østre Totenveg 107 leilighet H0201

Pris: 10.300.- kr. per måned.
Ca. 95 kvm.
Ledig fra 1. september 2019

10.300,- per måned.

Øst­re Toten­veg 107, 2816 Gjøvik
Lei­lig­het H0201, 2. etasje
Ledig fra 1. sep­tem­ber 2019
Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sør­byen
Are­al ca 95 m2 Antall rom 3
Eta­sje 2. Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Sen­tral belig­gen­het i for­hold til NTNU og Gjø­vik sentrum.
Lei­lig­he­ten har en egen inn­gang med trapp opp til lei­lig­he­ten. Lei­lig­he­ten har en roms­lig entré/gang, stort kjøk­ken med mye skap­plass. Stor stue med god plass til spise­stue og sofa, og tre soverom.
Guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til NTNU, noen få minut­ters spa­ser­tur til Kas­per­går­den som har diver­se butik­ker og café. Fle­re mat­bu­tik­ker, apo­tek og ben­sin­sta­sjon i sam­me områ­de. Ca 1 km til Gjø­vik sen­trum, med tog­for­bin­del­se til Oslo. Gode buss­for­bin­del­ser like ved lei­lig­he­ten. Bil­der kommer.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

En par­ke­rings­plass er inklu­dert i leien.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.