Øst­re Toten­veg 107 — Utleid

Stor leilighet i Sørbyen med tre soverom.
Østre Totenveg 107 leilighet H0201

Pris: 9800.- kr. pr. måned.
Ca. 95 kvm.
Ledig fra 1. mars

9800,-/mnd

Øst­re Toten­veg 107, 2816 Gjøvik
Lei­lig­het H0201
Ledig fra 1. mars
Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sør­byen
Are­al 95 m2 Antall rom 3
Eta­sje 2. Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Sen­tral belig­gen­het i for­hold til NTNU og Gjø­vik sentrum.
Lei­lig­he­ten har en egen inn­gang med trapp opp til lei­lig­he­ten. Lei­lig­he­ten har en roms­lig entré/gang, stort kjøk­ken med mye skap­plass. Stor stue med god plass til spise­stue og sofa. Tre sove­rom med god plass.
Guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til NTNU, noen få minut­ters spa­ser­tur til Kas­per­går­den som har diver­se butik­ker og café. Fle­re mat­bu­tik­ker, apo­tek og ben­sin­sta­sjon i sam­me områ­de. Ca 1 km til Gjø­vik sen­trum, med tog­for­bin­del­se til Oslo. Gode buss­for­bin­del­ser like ved leiligheten.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, vi sen­der deg mail til­ba­ke når det blir visning.