Skole­gata 8 — 1. etg. Utleid

Leilighet i sentrum med enkel standard
Skolegata 8 leilighet H0101, 1.etg.

Pris: 5.500.- kr. pr. måned
Ca. 50 kvm.
Ledig fra 1. april

5500,-/mnd

Skole­gata 8, 2821 Gjøvik
Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al 50 m2 Antall rom 2
Eta­sje 1. Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til fasi­li­te­ter, og kort avstand til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo. Guns­tig belig­gen­het til sen­trum i Gjø­vik, med gang­av­stand også til butik­ker og kolo­nial­for­ret­ning. Lei­lig­he­ten har en egen inn­gang, med en liten entré/gang. Kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue. Lei­lig­he­ten har en enkel stan­dard, leies ut rimelig.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, vi sen­der deg mail til­ba­ke når det blir visning.