Stor­gata 18A — Utleid

Stor flott leilighet med tre soverom midt i Gjøvik sentrum
Storgata 18A leilighet U0101

Pris: 12.000 kr. per. måned
Ca. 95 kvm
Ledig fra 1. mars

12000,-/mnd

Stor­gata 18A , 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. mars

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al 95 kvm Antall rom 3
Eta­sje 3 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i under­eta­sjen i et vel­holdt og flott bygg midt i sen­trum av Gjø­vik. Boli­gen består av kjøk­ken i åpen løs­ning mot roms­lig stue, bad og tre sove­rom. Kjøk­ken­inn­red­ning med god skap­plass, og sove­rom­me­ne har rike­lig med skap. Lyst bad med fli­ser på vegg og varme­kab­ler på gulv. Lei­lig­he­ten har sto­re vin­du­er mot Gjø­vik Gård som gjør den lys og trivelig. 

Belig­gen­het

Lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter, med tog­for­bin­del­se til Oslo. Midt i gjø­vik og nabo til Gjø­vik Gård.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Det vil bli vis­nin­ger i lei­lig­he­ten. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, vi sen­der deg mail til­ba­ke når det blir visning.