Stor­gata 18 B 2. eta­sje, med veran­da — Utleid.

Leilighet i 2. etasje i sentrum med et soverom.
Storgata 18B leilighet H0201

Pris: 9.600.- kr. pr. måned
Ca. 70 kvm.
Ledig fra 1. februar

9600,- per måned.

Stor­gata 18A H0201, 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. febru­ar 2019

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 70 m2 Antall rom 2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etg i et vel­holdt og flott bygg midt i sen­trum av Gjø­vik. Boli­gen består av kjøk­ken i åpen løs­ning mot en roms­lig stue, bad og to sove­rom. Kjøk­ken­inn­red­ning med god skap­plass, sove­rom­me­ne har også rike­lig med gar­de­ro­be. Lyst bad med fli­ser og varme­kab­ler på gulv. Lei­lig­he­ten har sto­re vin­du­er som gjør den lys og tri­ve­lig. Egen bod i kjelleretasjen. 

Belig­gen­het

Lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter, med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Par­ke­ring

Lei­lig­he­ten dis­po­ne­rer egen par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get. For øvrig er det gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.