Dokka

To sove­rom og bal­kong i sen­trum av Dok­ka. Utleid.

Leilighet med to soverom midt i sentrum.
Parkgata 2B

Pris: 8400.- kr. pr. måned
Ca. 70 kvm.
Kan være ledig fra 1. April 2019

8.400,- per måned.

Park­gata 2B, 2870 Dokka

Lei­lig­het H0201

Kan være ledig fra 1. april 2019

Kom­mu­ne Dok­ka Bydel Sen­trum
Are­al ca. 70 m2 Antall rom 2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etg i et vel­holdt og flott bygg midt i sen­trum av Dok­ka. Boli­gen består av kjøk­ken i åpen løs­ning mot en roms­lig stue, lyst bad og to roms­li­ge sove­rom. Fra stue utgang mot bal­kong. Kjøk­ken­inn­red­ning med god skap­plass, sove­rom­me­ne med gar­de­robe­skap. Lyst bad med fli­ser og varme­kab­ler på gulv. Lei­lig­he­ten har sto­re vin­du­er som gjør den lys og trivelig. 

Belig­gen­het

Lig­ger sen­tralt i Dok­ka sen­trum, kort avstand til alle fasiliteter.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Par­ke­ring

Lei­lig­he­ten dis­po­ne­rer egen par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get. For øvrig er det gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.