Tre­roms lei­lig­het med bal­kong nær NTNU. UTLEID!

Leilighet i sentrum med to soverom.
Med balkong!
Hammerstadsgate 17B leiligheten ligger i 2. etg.

Pris kr: 8.900.- per måned
Ca. 65 kvm.
Ledig fra 1. juni 2019

8.900,- per måned

Ham­mer­stads­gate 17B, 2. eta­sje, 2815 Gjøvik

Vis­ning etter avtale.

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca 65 m2 Antall rom 2
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etg i et vel­holdt og flott bygg på Ton­gjor­det. Boli­gen består av entre, toalett/bad, kjøk­ken, stue og to sove­rom. Bad med lyse fli­ser på veg­ge­ne, egen plass til vaske­ma­skin og tørke­trom­mel på bad. Roms­lig kjøk­ken i åpen løs­ning mot stue. Opp­vask­ma­skin inne­bygd i kjøk­ken­inn­red­ning og er inklu­dert i leie­pri­sen. Fra stua er det utgang til en sol­rik bal­kong.  Sove­rom­me­ne er lyse og tri­ve­lig med garderobeskap.

En bod som lig­ger uten­dørs hører med til leiligheten.

Eien­dom­men har hage som kan dis­po­ne­res av leie­take­rene på sommeren.

Belig­gen­het

Lei­lig­he­ten sen­tralt på ton­gjor­det, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lig­ger i nær­het av barne­hage, sko­le og butik­ker. Kort avstand også til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

En par­ke­rings­plass føl­ger lei­lig­he­ten, ellers par­ke­ring i gate etter gjel­den­de bestemmelser.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.