Lei­lig­het i sen­trum med et sove­rom. UTLEID!

Toroms leilighet i 3. etasje i sentrum.
Storgata 18A

Pris: 8.200.- kr. per. måned
Ca. 60 kvm.
Kan være ledig fra 1. mai

8.200,- per måned.

Stor­gata 18A H0303, 2821 Gjøvik

Kan være ledig fra 1. mai 2020

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 60 m2 Antall sove­rom 1
Eta­sje 3 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 3. etg i et vel­holdt og flott bygg midt i sen­trum av Gjø­vik. Boli­gen består av kjøk­ken i åpen løs­ning mot stor stue, bad og et roms­lig sove­rom. Kjøk­ken­inn­red­ning med god skap­plass, sove­rom­met har også rike­lig med gar­de­robe­skap. Lyst bad med fli­ser på vegg og varme­kab­ler på gulv. Lei­lig­he­ten har sto­re vin­du­er som gjør den lys og tri­ve­lig. Egen bod i kjel­ler­eta­sjen som hører med. Egen par­ke­ring til lei­lig­he­ten er inklu­dert i leie­pri­sen. Bil­de­ne er fra en annen lei­lig­het i byg­get, viser stan­dar­den på leiligheten.

Belig­gen­het

Lig­ger midt i gågata i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter, med gang­av­stand til tog­for­bin­del­se til Oslo.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Par­ke­ring

Lei­lig­he­ten dis­po­ne­rer en egen par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get. For øvrig er det gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.