Toroms lei­lig­het midt i sen­trum, enkel stan­dard. Utleid!

Leilighet i sentrum med enkel standard
Skolegata 8 leilighet i 2.etg.

Pris: 5.500.- kr. pr. måned
Ca. 50 kvm.
Ledig fra 1. november 2019

Kr. 5500,- per måned.

Skole­gata 8, 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. novem­ber 2019

Lei­lig­he­ten lig­ger i 2. etasje.

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 50 m2 Antall rom 1
Eta­sje 2. Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til fasi­li­te­ter, og kort avstand til tog­sta­sjo­nen med tog­for­bin­del­se til Oslo. Guns­tig belig­gen­het til sen­trum i Gjø­vik, med gang­av­stand også til butik­ker og kolo­nial­for­ret­ning. Kjøk­ken og roms­lig stue. Lei­lig­he­ten har en enkel stan­dard, leies ut rimelig.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Par­ke­ring

Lei­lig­he­ten dis­po­ne­rer egen par­ke­rings­plass rett uten­for byg­get, ellers gate­par­ke­ring etter gjel­den­de bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.