Trond­hjems­ve­gen 11D

Nye flotte leiligheter til salgs.
Trondhjemsveien 11

Prisantydning fom 1 790 000.-
Prisantydning fom 12 500 000.-
Omkostninger Ca 2.6 % Bruksareal fom 34 kvm tom 135 kvm.
Soverom: 1-3
Etasje: 1-5
Boligtype: Leilighet
Eieform: Eierseksjon
Tomt: Eiet
Byggeår 2018

Nye flot­te lei­lig­he­ter til salgs!

Trond­hjems­vei­en 11
Pris­an­tyd­ning fom 1 790 000.-
Pris­an­tyd­ning fom 12 500 000.-
Omkost­nin­ger Ca 2.6 %
Bruks­are­al fom 34 kvm tom 135 kvm.
Sove­rom: 1–3
Eta­sje: 1–5
Bolig­type: Leilighet
Eie­form: Eierseksjon
Tomt: Eiet
Bygge­år 2018

Nye, moder­ne og inn­by­den­de lei­lig­he­ter i uli­ke stør­rel­ser — midt i sen­trum. Topp­lei­lig­het på 138 kvm.

Trond­hjems­vei­en 11 er et pro­sjekt med 24 lei­lig­he­ter med for­skjel­li­ge stør­rel­ser, en stor pent­house-lei­lig­het på top­pen og et nærings­lo­ka­le i under­eta­sjen. Alle lei­lig­he­te­ne er stil­re­ne i arki­tek­tu­ren. Her er det sto­re vin­dus­fla­ter, åpne løs­nin­ger og ute­om­rå­der som kan ta pus­ten fra deg. Rom­me­ne er sto­re og prak­tis­ke. Alle lei­lig­he­te­ne har til­gang på en gigan­tisk tak­ter­as­se med bort­imot 360 gra­ders utsikt mot omgi­vel­se­ne, mot byen og Mjøsa.

Pent­house-lei­lig­he­ten har egen stor ter­ras­se med en helt for­mi­da­bel utsikt.

 

Trond­hjems­vei­en 11 lig­ger svært sen­tralt plas­sert i mjøs­byen. Umid­del­bar nær­het til Inn­lan­dets størs­te kjøpe­sen­ter CC Mar­te. Gjø­vik har også små handle­ga­ter i sen­trum, sko­ler og ikke minst NTNU. Gang­av­stand til Gjø­vik­ba­nen som tar deg til Oslo på 2 timer. Avstand til Gar­der­moen er ca. 1.5 time. I til­legg er byen et kul­tu­relt sen­trum med sta­dig nye events i alle årstider.

 

Link til Finn.no

https://www.finn.no/realestate/newbuildings/ad.html?finnkode=129760702&q=gjøvik&location=1.20006.20085&location=0.20006