Trondhjemsveien 9

Toroms lei­lig­het midt i sen­trum — med egen veranda.

Leilighet i sentrum med et soverom og egen balkong.
Trondheimsveien 9, 3. etasje

Pris: 6300.- kr. per måned
Ca. 55 kvm.
Ta kontakt!

Kr. 6300,- per mnd

Trond­hjems­vei­en 9, 2821 Gjøvik

Ledig fra 1. oktober.

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al 55 m2 Antall sove­rom 1
Eta­sje 3 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger midt i sen­trum av Gjø­vik og har guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til butik­ker, kolo­nial­for­ret­ning, kort avstand til alle fasi­li­te­ter. Lei­lig­he­ten lig­ger i tred­je eta­sje og består av et roms­lig kjøk­ken med utgang til bal­kong, kose­lig stue, et sove­rom og et lyst flis­lagt bad.

Belig­gen­het

Lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter, med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strøm­abon­ne­ment sam­men med utlei­er når man flyt­ter inn.

Inven­tar

Boli­gen leies ut umøblert.

Opp­var­ming

Boli­gen opp­var­mes med elektrisitet.

Par­ke­ring

Gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.