Trond­heims­vei­en 11 — 3. eta­sje — Utleid

Leilighet i sentrum.
Trondheimsveien 11 - leilighet H0301

Pris: 7900.- kroner per måned
Ca. 75 kvm.
Kan være ledig fra 1. juli

7900,- per måned.

Trond­hjems­vei­en 11, 2821 Gjøvik

Kan være ledig fra 1. juli

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al ca. 75 m2 Antall sove­rom 2/3
Eta­sje 3. Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beligg­hen­het

Sen­tral belig­gen­het midt i sen­trum. Lei­lig­he­ten lig­ger midt i sen­trum av Gjø­vik og har guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til man­ge fasi­li­te­ter, butik­ker og kolonialforretning.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten lig­ger i 3. eta­sje i en eld­re bolig midt i sen­trum av Gjø­vik. Den inne­hol­der et roms­lig kjøk­ken, stor stue og to til tre sove­rom. Lei­lig­he­ten har en enkel standard.

Boli­gen leies ut umøblert.

Guns­tig belig­gen­het med noen få minut­ters spa­ser­tur til CC-mar­ten og Gjø­vik sen­trum med butik­ker og café­er. Kort vei til bussta­sjo­nen samt tog­for­bin­del­se til Oslo.

Par­ke­ring

Det er gate­par­ke­ring i områ­det etter bestemmelser.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Vi kjø­rer vis­nin­ger på alle våre lei­lig­he­ter. Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, eller om du har noen spørs­mål ved­rø­ren­de leie. Vi sva­rer deg så fort vi har mulig­het på dine spørs­mål og på når det blir vis­ning. Fint om du beskri­ver hvil­ken leilighet/leiligheter du er inter­es­sert i når du sen­der oss en e‑post, slik at vi kan gi deg et kon­kret og godt svar tilbake.