Trond­hjems­vei­en 11 — Utleid

Leilighet sentralt i Gjøvik sentrum
Trondhjemsveien 11 leilighet H0202, 2.etg

Pris: 6.500 kr. pr. måned.
Ca. 55 kvm.
Ledig fra 1. april

6500,-/mnd

Trond­hjems­vei­en 11, 2821 Gjøvik

Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum
Are­al 55 m2 Antall rom 1
Eta­sje 2 Møb­lert Nei
Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum 3 mnd.

Beskri­vel­se

Lei­lig­he­ten består av et roms­lig kjøk­ken, et rom uten­for kjøk­ke­net, stue, sove­rom og bad. Lei­lig­he­ten har en guns­tig belig­gen­het med gang­av­stand til butik­ker og kolo­nial­for­ret­ning. Lei­lig­he­ten har en enkel stan­dard, leies ut rimelig.

Belig­gen­het

Lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sen­trum, kort avstand til alle fasi­li­te­ter, med tog­for­bin­del­se til Oslo.

Elek­tri­si­tet

Leie­ta­ker teg­ner eget strømabonnement.

Vis­ning

Send e‑post til bakkeeiendom@gmail.com om du er inter­es­sert, vi sen­der deg mail til­ba­ke når det blir visning.