Nærings­lo­ka­le midt i sen­trum! Utleid!

Trond­hjems­vei­en 11D, 2821 Gjø­vik   Kom­mu­ne Gjø­vik Bydel Sen­trum Are­al ca. 100 m² Antall rom  — Eta­sje 1 Møb­lert Nei Opp­var­ming Elekt­risk Depo­si­tum Etter avta­le Beskri­vel­se Nærings­lo­ka­le til leie midt i sen­trum av Gjø­vik. Utmer­ket belig­gen­het og gode utvik­lings­mu­lig­he­ter. Ta kon­takt med oss og få et ufor­plik­ten­de til­bud av oss. Belig­gen­het Lig­ger sen­tralt i Gjø­vik sentrum, […]